Cuadro de texto:

Cuadro de texto: •Declaració anual de residus.
Cuadro de texto: •Declaració anual d’envasos.
Cuadro de texto: •Declaració anual de gestors de residus.
Cuadro de texto: •Plans empresarials de prevenció d’envasos.
Cuadro de texto: •Alta de productor de residus.
Cuadro de texto: •Fitxes d’acceptació de residus.
Cuadro de texto: •Estudis de minimització de residus perillosos.
Cuadro de texto: •Assessorament en la gestió dels residus generats per l’activitat.
Cuadro de texto: •Alta de transportista de residus.
Cuadro de texto: •Alta de gestor de residus.
Cuadro de texto: •Projectes de minimització de generació de residus.
Cuadro de texto: •Implantació de Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR).
Cuadro de texto: •Caracterització de residus de l’empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Presentació empresa

    L’equip de treball

    Info. de contacte

    Els nostres serveis

    Acreditacions

Residus

Consultoria Ambiental GESMAT, S.L.

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

 

Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN]

 

Telèfon 93 846 78 79

 

Fax 93 849 72 48

 

A/e: deptecnic@consultoriagesmat.com

     Inici