Cuadro de texto:

 

Cuadro de texto: •Alta de focus emissors.

Cuadro de texto: •Tramitació de llibres de registre.

Cuadro de texto: •Sistemes de tractament d’emissions atmosfèriques.

Cuadro de texto: •Pla anual de gestió de dissolvents.

Cuadro de texto: •Drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Cuadro de texto: •Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants (PRTR).

 

 

 

 

 

 

 

   Presentació empresa

    L’equip de treball

    Info. de contacte

    Els nostres serveis

    Acreditacions

Contaminació atmosfèrica

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

 

Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN]

 

Telèfon 93 846 78 79

 

Fax 93 849 72 48

 

A/e: deptecnic@consultoriagesmat.com

Consultoria Ambiental GESMAT, S.L.

     Inici