Cuadro de texto:

   Presentació empresa

    L’equip de treball

    Info. de contacte

    Els nostres serveis

    Acreditacions

Contaminació acústica i lluminosa

 

Cuadro de texto:    •Estudi acústic teòric de les activitats.

 

 

Cuadro de texto:  •Assessorament per la implantació de mesures correctores per reduir el soroll i la contaminació lluminosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

 

Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN]

 

Telèfon 93 846 78 79

 

Fax 93 849 72 48

 

A/e: deptecnic@consultoriagesmat.com

•Informes d’il·luminació exterior d’acord amb l’article 16 del Decret 82/2005 d’ordenació ambiental de

l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Consultoria Ambiental GESMAT, S.L.

     Inici