Cuadro de texto:

   Presentació empresa

    L’equip de treball

    Info. de contacte

    Els nostres serveis

    Acreditacions

Acreditacions de la nostra empresa

Cuadro de texto: •Consultoria Ambiental GESMAT, S.L. està acreditada com a empresa auditora externa de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització d’auditories de camp a entitats col·laboradores, per a les activitats industrials, 
energètiques i de gestió de residus.
Cuadro de texto: •Consultoria Ambiental GESMAT, S.L. està acreditada per la Junta de Castella i Lleó per a desenvolupar estudis 
d’impacte ambiental en el marc de la comunitat de Castella i Lleó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL GESMAT, S.L.

 

Carrer Corró, 263 Baixos 08401 GRANOLLERS [BCN]

 

Telèfon 93 846 78 79

 

Fax 93 849 72 48

 

A/e: deptecnic@consultoriagesmat.com

•Consultoria Ambiental GESMAT, S.L. està registrada com a empresa consultora oferint serveis d’implantació del

REACH a l’empresa dins la Guia d’Empreses InfoREACH de la Generalitat de Catalunya.

Consultoria Ambiental GESMAT, S.L.

     Inici